30 kWp Наземна Мрежова Система

Межови Системи

Най-доброто място за производство на зелена енергия, е там където ще се консумира!

Информация

Тип:

Мрежова Система
Местонахождение:

с. Мало Конаре, обл.Пазарджик
Брой Панели:

107
Фотоволтаични панели:

CSUN 280Wp Poly
Инвертори:

1 бр. Huawei SUN2000-33KTL
Предназначение:

За продажба на енергията
Годишно производство:

40 000 кв.ч.
Време за изграждане:

6 дни

Описание

Нородната мъдрост гласи – “На обущаря децата, ходят боси!” и в повечето случаи е така, но ние все пак успяхме измежду обектите на клиентите да изградим и една собствена централа за продажба на енергията в с.Малко Конаре. Използвали сме 280Wp поликристални панели и отново инвертор на Huawei. Мислим, че това дава отговор на въпроса – “Заслужава ли си инвестицията?”

"ЕС-3" ООД е фирма със седалище в гр.Пазарджик, занимаваща се само и изключително с фотоволтаични системи и продукти.