30 kWp Мрежова Наземна система

Межови Системи

Най-доброто място за производство на зелена енергия, е там където ще се консумира!

Информация

Тип:

Мрежова Система
Местонахождение:

с.Пищигово, обл.Пазарджик
Брой Панели:

120
Фотоволтаични панели:

CSUN Qsar 250Wp Poly
Инвертори:

2 бр. Diehl Platinum 15kWp
Предназначение:

За продажба на енергията
Годишно производство:

38 700 кв.ч.
Време за изграждане:

10 дни

Описание

Система изградена 2012 година, с цял изцяло продажба на енергията.

"ЕС-3" ООД е фирма със седалище в гр.Пазарджик, занимаваща се само и изключително с фотоволтаични системи и продукти.