30 kWp Наземна Мрежова Система

Межови Системи

Най-доброто място за производство на зелена енергия, е там където ще се консумира!

Информация

Тип:

Мрежова Система
Местонахождение:

с. Црънча, обл.Пазарджик
Брой Панели:

90
Фотоволтаични панели:

330Wp Poly - Доставени от клиента
Инвертори:

1 бр. Huawei SUN2000-33KTL
Предназначение:

За продажба на енергията
Годишно производство:

40 000 кв.ч.
Време за изграждане:

6 дни

Описание

Най-добрия знак, че си вършим добре работата е когато стар клиент, се върне при нас за нова задача! Тук сме изградили 30kWp мрежова система тип “навес” която заема най-малко площ, но пък е малко по-трудна за изпълнение.  Системата отново е с инвестиционна цел и клиента пожела да достави сам модулите. Успешно се договорихме за останалите части и завършихме проекта в кратък срок.

"ЕС-3" ООД е фирма със седалище в гр.Пазарджик, занимаваща се само и изключително с фотоволтаични системи и продукти.