30 kWp Покривна Мрежова Система

Межови Системи

Най-доброто място за производство на зелена енергия, е там където ще се консумира!

Информация

Тип:

Мрежова Система
Местонахождение:

гр.Пазарджик
Брой Панели:

107
Фотоволтаични панели:

CSUN 280Wp Poly
Инвертори:

1 бр. Huawei SUN2000-33KTL
Предназначение:

За продажба на енергията
Годишно производство:

38 000 кв.ч.
Време за изграждане:

3 дни

Описание

Инвестицията в системи за продажба на енергията отново набират сила и ние сме тук за да предложим най-доброто от двата свята – цена и качество! Тук сме изградили 30kWp мрежова система върху покрива на база на строителна фирма.

"ЕС-3" ООД е фирма със седалище в гр.Пазарджик, занимаваща се само и изключително с фотоволтаични системи и продукти.