30 kWp Покривна Мрежова Система

Межови Системи

Най-доброто място за производство на зелена енергия, е там където ще се консумира!

Информация

Тип:

Мрежова Система
Местонахождение:

гр.Пазарджик
Брой Панели:

96
Фотоволтаични панели:

CSUN 310Wp Mono
Инвертори:

1 бр. Huawei SUN2000-33KTL
Предназначение:

За продажба на енергията
Годишно производство:

40 000 кв.ч.
Време за изграждане:

6 дни

Описание

Инвестицията в системи за продажба на енергията отново набират сила и ние сме тук за да предложим най-доброто от двата свята – цена и качество! Тук сме изградили 30kWp мрежова система върху покрива на склад. Покрива е керемиден, като много хора мислят, че панелите не могат да се монтират върху керемиден поркив. Напълно възможно е, просто конструкцията е малко по-специфична и отнема малко повече време за изпълнение.

"ЕС-3" ООД е фирма със седалище в гр.Пазарджик, занимаваща се само и изключително с фотоволтаични системи и продукти.