30 kWp Покривна Мрежова Система

Межови Системи

Най-доброто място за производство на зелена енергия, е там където ще се консумира!

Информация

Тип:

Мрежова Система
Местонахождение:

с.Вълкович, общ.Джебел
Брой Панели:

100
Фотоволтаични панели:

SunRise 300Wp Mono
Инвертори:

1 бр. Huawei SUN2000-33KTL
Предназначение:

Изцяло за собствена консумация, без отдаване в мрежата
Годишно производство:

36 000 кв.ч.
Време за изграждане:

4 дни

Описание

Тук сме изградили мрежова фотоволтаична система с пикова мощност 30 kWp. Предназначението на системата е за собствена консумация и задоволяване на нуждите на мандра за производство на млечни продукти в с.Вълкович, общ.Джебел. Производството на стопанството е малко по-специфично, като часовете в които работят са от 8 до 15 часа. За да направим системата максимално продуктивна в тези часове, сме я завъртяли леко посока изток, така производсвтото и започва много по-рано и още в 8:30 е вече натоварена 25% от капацитета си.

"ЕС-3" ООД е фирма със седалище в гр.Пазарджик, занимаваща се само и изключително с фотоволтаични системи и продукти.