38 kWp Покривна Мрежова Система

Межови Системи

Най-доброто място за производство на зелена енергия, е там където ще се консумира!

Информация

Тип:

Мрежова Система
Местонахождение:

гр.Пазарджик, обл.Пазарджик
Брой Панели:

132
Фотоволтаични панели:

ЕТ Solar 250Wp Mono/CSUN 250Wp Poly
Инвертори:

3 бр. Diehl Platinum 15 kWp
Предназначение:

За собствена консумация
Годишно производство:

46 100 кв.ч.
Време за изграждане:

2 Етапа, 10 дни

Описание

Все по-често, мрежовите системи се изграждат с цел собствена консумация. Това според нас е естествения и най-разумен начин на използването на зелена енергия – да бъде произвеждана, там където има нужда от нея! Тук сме изградили 38kWp мрежова система на два етапа по 30kWp и 8kWp, върху покривa на месопреработвателно предприятие. Комбинацията между фотоволтаична система и хладилни съоражения е много добра, поради факта, че хладилните системи работят най-много, точно когато и фотоволтаичната система – лятото.

"ЕС-3" ООД е фирма със седалище в гр.Пазарджик, занимаваща се само и изключително с фотоволтаични системи и продукти.