4,5 kWp Мрежова Покривна система гр.Пловдив

Най-доброто място за производство на зелена енергия, е там където ще се консумира!

Информация

Тип:

Мрежова Система
Местонахождение:

гр.Пловдив
Брой Панели:

18
Фотоволтаични панели:

Qixin Solar 250Wp Poly
Инвертори:

1 бр. EcoWatt Solar 6kWp
Предназначение:

За продажба
Годишно производство:

5 850 кв.ч.

Описание

Мрежова фотоволтаична система, с мошност 4,5 kWp, изградена на покрива на детска градина в гр.Пловдив.

"ЕС-3" ООД е фирма със седалище в гр.Пазарджик, занимаваща се само и изключително с фотоволтаични системи и продукти.