5,5 kWp Мрежова Покривна система с.Овчеполци

Межови Системи

Най-доброто място за производство на зелена енергия, е там където ще се консумира!

Информация

Тип:

Мрежова Система
Местонахождение:

с.Овчеполци, обл.Пазарджик
Брой Панели:

22
Фотоволтаични панели:

CSUN 250Wp Poly
Инвертори:

1 бр. DiehlAKO Platinum 6kWp
Предназначение:

Собствени нужди
Годишно производство:

7 150 кв.ч.
Време за изграждане:

1 ден

Описание

Мрежова фотоволтаична система, с мошност 5,5 kWp, изградена на покрива на магазин в с.Овчеполци. Този тип сиситеми се комбинират много добре с магазините, понеже тяхната основна консумация е през деня, точно когато е и производството на системата.

"ЕС-3" ООД е фирма със седалище в гр.Пазарджик, занимаваща се само и изключително с фотоволтаични системи и продукти.