5,5 kWp Покривна Мрежова Система

Межови Системи

Най-доброто място за производство на зелена енергия, е там където ще се консумира!

Информация

Тип:

Мрежова Система
Местонахождение:

с.Черногорово, обл.Пазарджик
Брой Панели:

22
Фотоволтаични панели:

CSUN 250Wp Poly
Инвертори:

1 бр. Diehl Platinum 5.5kWp
Предназначение:

За собствена консумация
Годишно производство:

7 150 кв.ч.
Време за изграждане:

1 ден

Описание

Тук сме изградили 5.5kWp мрежова фотоволтаична система, на покрива на супермаркет в с.Черноговоро, обл.Пазарджик. Системата е изградене с цен задоволяване на нуждите на магазина от електроенергия.

"ЕС-3" ООД е фирма със седалище в гр.Пазарджик, занимаваща се само и изключително с фотоволтаични системи и продукти.