60 kWp Покривна Мрежова Система

Межови Системи

Най-доброто място за производство на зелена енергия, е там където ще се консумира!

Информация

Тип:

Мрежова Система
Местонахождение:

с.Звъничево, обл.Пазарджик
Брой Панели:

233
Фотоволтаични панели:

Canadian Solar 265Wp Poly/CSUN 250Wp Poly
Инвертори:

1 бр. Huawei 30kWp и 2 бр. Diehl 15kWp
Предназначение:

За собствена консумация
Годишно производство:

76 600 кв.ч.
Време за изграждане:

7 дни

Описание

Все по-често, мрежовите системи се изграждат с цел собствена консумация. Това според нас е естествения и най-разумен начин на използването на зелена енергия – да бъде произвеждана, там където има нужда от нея! Тук сме изградили 60kWp мрежова система на два етапа по 30kWp върху покривите на произвоствени и складови помещения.

"ЕС-3" ООД е фирма със седалище в гр.Пазарджик, занимаваща се само и изключително с фотоволтаични системи и продукти.