Възможности за финансиране на фотоволтаични системи за дома през 2024 г.

Възможности за финансиране на фотоволтаични системи за дома през 2024 г (1)

Системите за съхранение на енергия имат потенциал да отключат огромен растеж на децентрализираното производство на електричество. Стръмният спад на цените на панелите през последните две десетилетия направи фотоволтаичните системи по-достъпни за широк спектър от потребители.

Continue reading