Skip to content

Възможности за финансиране на фотоволтаични системи за дома през 2024

Възможности за финансиране на фотоволтаични системи за дома през 2024

Инвестирането във фотоволтаични системи за дома е не само начин за намаляване на разходите за електроенергия, но и стъпка към енергийна независимост и устойчиво бъдеще. Въпреки че първоначалните капиталови разходи могат да бъдат значителни, съществуват различни възможности за финансиране на фотоволтаични системи, които правят тази инвестиция достъпна за домакинствата.

Като система за производство на енергия от възобновяеми източници, фотоволтаичната система няма разходи за гориво и има близки до 0 оперативни разходи през минимум 25 годишния й полезен живот. В същото време тя генерира електроенергия с относителна предвидимост на производството, а в случаите когато се използва за покриване на собствените нужди – на фиксирана ниска стойност на електроенергията, без натоварване с такси за достъп до мрежата и пренос. Това прави фотоволтаичната система една от най-привлекателните инвестиции на пазара в момента.

 

Банкови кредити за финансиране на фотоволтаични системи

Докато за бизнеса съществува разнообразие от опции, при кредитирането на фотоволтаични системи за домакинствата определено се наблюдава липса на специализирани продукти. Най-масово домакинствата трябва да разчитат на потребителски кредит ако решат да инвестират в система за покриване на собствените нужди.

Прокредит банк е от малкото банки, които имат продукт за финансиране на фотоволтаични системи за домакинствата. С лихва от 3,95% и максимален срок на кредита от 7 години, целият процес по кандидатстване се извършва онлайн. Банката е създала калкулатор, който изчислява размера на месечната вноска спрямо размера на кредита и срока на погасяване в месеци, като максималната сума на кредита е 100 000 лева. При размер на кредита от 23 000 лева (което е средна стойност за проектиране, доставка и монтаж на една фотоволтаична система с мощност 10 kW с батерия 10 kWh) и срок на погасяване 5 години, размерът на месечната вноска е 423.69 лева при годишен процент на разходите (ГПР) от 5,64 %.

 

Предимства на банковото финансиране на фотоволтаици

Банковото финансиране осигурява бърз достъп до необходимите средства за изграждането на фотоволтаични системи. Специализираните кредити предлагат по-ниски лихвени проценти и дълги срокове за погасяване, което прави месечните вноски по-достъпни за домакинствата.

 

Държавни програми за финансиране на фотоволтаични системи за домакинства

С цел да увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на домакинствата, през 2023г. Министерството на енергетиката отвори първи транш на процедурата „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“ в рамките на НПВУ. За да получи финансиране даден проект, той трябва да се отнася за жилище, където е постоянният адрес на кандидата и на този адрес не трябва да има регистрирано юридическо лице. В жилището е необходимо да се използва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина) на твърдо гориво (дърва, въглища). Фотоволтаичните системи с мощност до 10 kW се финансират до 70%, но с не повече от 15 000 лв. Процедурата беше затворена за кандидатстване през ноември 2023 г. и в момента е в процес на оценяване. Прегледът и оценката на заявленията закъсняват поради административни затруднения, свързани с липсата на достатъчен брой оценители. По нея са подадени общо 2001 заявления на обща стойност 44 млн. лева на фона на общ бюджет от 80 млн. лева по този транш. Очаква се през юни-юли 2024 да бъде отворен втори транш на финансиране по тази схема. Очаквайте новини от нас веднага щом получим информация.

 

Мостово финансиране от Българската банка за развитие

Домакинствата с одобрени проеккти за безвъзмездно финансиране на фотоволтаични системи по схемата трябва изцяло да заплатят доставката и монтажа на оборудването преди да получат средства по програмата. Предвид този факт Българската банка за развитие (ББР) е създала специална гаранционна схема за мостово финансиране на тези проекти. ББР е подписала гаранционни споразумения с Българо-американската кредитна банка, Инвестбанк, Общинска банка и Търговска банка Д за финансиране на домакинствата, които инвестират в енергия от възобновяеми източници по НПВУ. Изискването е кандидатите да са сключили договор за безвъзмездно финансиране по процедура „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“. Гражданите могат да получат кредитиране до 22 000 лева за инсталация на фотоволтаични системи до 10 kW, която може да включва батерии. Благодарение на гаранцията от ББР, търговските банки ще отпускат заеми за изграждане на системите преди изплащане на безвъзмездната помощ. Тези кредити ще бъдат с по-ниски изисквания за обезпечение, включително без предоставяне на вещни обезпечения и самоучастие от кредитополучателите. Кредитите ще бъдат със срок до 5 години и с възможност за 12-месечен гратисен период.

 

Заключение

Финансирането на фотоволтаични системи за дома в България може да се осъществи чрез разнообразие от банкови кредити, държавни и европейски програми. Изборът на най-подходящото финансиране зависи от специфичните нужди и възможности на домакинствата. Независимо от избрания метод, инвестицията във фотоволтаични системи е стъпка към по-устойчиво бъдеще и намаляване на разходите за електроенергия.

За повече информация относно проектиране и изграждане на фотоволтаични системи, свържете се с нашия екип от експерти, които ще ви помогнат да изберете най-подходящото решение за вашия дом.

 

Сподели:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments